Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os


PE Digital GmbH 
– Kundeservice Parship Danmark –
Speersort 10
20095 Hamburg
Tyskland

telefon: +49 (0) 40 46 97 51 34

e-mail: support@parship.dk

med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail), at du har besluttet at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan til dette anvende den vedlagte prøve-tilbagekaldelsesformular, hvilket dog ikke er foreskrevet.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.


Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen

Standardfortrydelsesformular

Til PE Digital GmbH, Kundeservice Parship Danmark, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, Fax: +49 (0) 40 46 00 26-162, E-mail: support@parship.dk:

Jeg/vi (1) meddeler herved, at jeg/vi (1) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (1) købsaftale om følgende varer (1)/levering af følgende tjenesteydelser (1)

Bestilt den (1)/modtaget den (1)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(1) Det ikke-relevante udstreges.

Fakultative oplysninger

Brugernavn/medlemsnummer

E-mail adressen der er registreret hos Parship