Print og gem som pdf fil

Privatlivspolitik for brug af Parship-hjemmesiden - Version: 16.04.2020


Tak fordi, du bruger Parship-hjemmesiden. Her finder du oplysninger om, hvilke oplysninger Parship indsamler, hvordan vi behandler disse data og hvilke muligheder du har som bruger. Ansvarlig for databehandlingen er PE Digital GmbH (i det følgende "Parship").

Kontakt

For information og forslag til databeskyttelse står vi eller vores dataansvarlige til din rådighed.

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du bruge følgende adresse:

PE Digital GmbH, Kundeservice Parship Danmark, Speersort 10, 20095 Hamborg, Tyskland, +49 (0) 40 460026 - 162 (faxnummer), privacypolicy@parship.dk (e-mail)

Vores dataansvarlige kan kontaktes på:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.dk (e-mail)

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

Leveringen af dine personoplysninger er frivillig i forbindelse med oprettelsen og vedligeholdelsen af dit kontraktforhold med Parship. Det er blandt andet nødvendigt, at du indtaster personoplysninger om særlige kategorier (køn du leder efter er seksuel orientering). Hvis du ikke ønsker, at Parship skal behandle dine personoplysninger og især oplysninger om særlige kategorier, kan Parship ikke levere sin tjeneste. Se venligst følgende afsnit for at se nærmere detaljer om, hvilke oplysninger Parship indsamler.

Hvilke oplysninger spørger Parship sine medlemmer om for at opfylde kontrakten?

For at kunne udføre de tjenester, der er beskrevet i Parships generelle vilkår, er det nødvendigt at indsamle personoplysninger, som brugeren (også kaldet et Parship-medlem) bl.a. oplyser i forbindelse med registreringsprocessen eller ved oprettelse af et grundlæggende eller premium-medlemskab til behandling og brug.

Registreringsproces og oprettelse af grundlæggende medlemskab

Ved den første gratis registrering (oprettelse af det såkaldte "grundlæggende medlemskab") er brugeren (eller person med "grundlæggende medlemskab") forpligtet til at oplyse visse minimumsoplysninger, uden hvilke ansøgningen ikke kan opfyldes. Disse obligatoriske oplysninger er:

 • Køn og køn, du leder efter (køn du leder efter er seksuel orientering)
 • E-mail-adresse
 • Adgangskode

Endvidere er der som led i registreringen kan yderligere detaljer, som f.eks

 • Postnummer
 • Fødselsdato

oplyses.

Adgang til Parship foregår via den e-mailadresse og den adgangskode, der er valgt af kunden (såkaldte adgangsdata).

Til personlighedstesten efter registreringen anmodes der bl.a. om følgende oplysninger

 • Postnummer
 • Fødselsdato
 • Civilstand
 • Antal børn
 • Uddannelse
 • Job
 • Indkomst

Desuden beder Parship sine brugere om at foretage andre ønskede valg såsom indstillinger, personlige værdier, præferencer, udseende og andre karakteristika, der er relevante for brugerens præstationer som grundlag for oprettelse af Parship-profilen. Som en del af profilen kan fri tekstinformation og billeder for Parship-medlemmet inkluderes. Vi opretter automatisk den såkaldte Parship-personlighedsprofil ud fra dine svar på spørgsmålene for din personlighedsprofil.

Parship behandler sådanne spørgsmål separat for at afgøre, hvilke svar der ikke skal vises til andre brugere. Alle andre data på Parship-profilen er synlige på hjemmesiden for andre brugere, der er logget på. Andre synlige oplysninger omfatter data, der udgives af brugeren til andre brugere, herunder alder, postnummer, interesser mv.

Parship giver mulighed for at angive mobilnummeret for en såkaldt ID-Kontroll eller for at modtage meddelelser via Parship. Telefonnummeret er ikke påkrævet for at bruge Parship-tjenesten.

Ved registrering via Apple ("Apple-login")

Parship giver dig mulighed for at registrere dig via din Apple-konto. Hvis du bruger Apple, modtager vi de data, der kræves til registrering fra Apple. Derfor er dataoverførsel ikke nødvendig.

Vi har ingen indflydelse på mængden af data, der indsamles af Apple via Apple-login. Hvis du ikke ønsker, at Apple indsamler oplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores onlinetjeneste og bruge dem til eget brug, skal du ikke bruge Apple-login.

Du kan til enhver tid fjerne forbindelsen mellem din Parship-konto og din Apple-konto på vores websted. I dette tilfælde har vi brug for dine adgangsdata som blev beskrevet ovenfor.

For mere information om undersøgelsens formål og omfang og videre behandling og brug af dine data via Apple samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dine oplysninger henvises der til Apples Anonymitetspolitik på: https://www.apple.com/dk/legal/privacy/.

Ved registrering via Facebook ("Facebook-login")

Parship giver dig mulighed for at registrere dig via din Facebook-konto. Hvis du bruger Facebook, modtager vi de data, der kræves til registrering fra Facebook. Derfor er dataoverførsel ikke nødvendig.

Vi har ingen indflydelse på mængden af data, der indsamles af Facebook via Facebook-login. Hvis du ikke ønsker, at Facebook indsamler oplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores onlinetjeneste og bruge dem til eget brug, skal du ikke bruge Facebook-login.

For mere information om undersøgelsens formål og omfang og videre behandling og brug af dine data via Facebook samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dine oplysninger henvises der til Facebook privatlivspolitik på: http://www.facebook.com/policy.php.

Oprettelse af et premium-medlemskab

Hvis brugeren (i det følgende benævnt "premium-medlem") beslutter at anvende en gebyrbaseret Parship-tjeneste (et såkaldt "premium-medlemskab"), vil følgende oplysninger blive indsamlet i denne rækkefølge:

 • Navn og fornavn
 • Bopælsadresse
 • Betalings- og faktureringsoplysninger (kreditkortoplysninger gemmes af betalingsudbyderen og ikke af Parship)

Kommunikation med medlemmer og kundeservice

Parship gemmer kommunikation med andre medlemmer og kommunikation med kundeservice. Kommunikationen mellem medlemmerne i logget på-tilstand krypteres.

Vær venligst opmærksom på følgende, når du kommunikerer med vores kundeservice: Hvis du kommunikerer med vores kundeservice om din login-status, er denne kommunikation krypteret. Hvis vores kundeservice svarer via e-mail, er denne meddelelse ikke krypteret.

Som Premium-medlem samt i forbindelse med nogle reklamekampagner til grundlæggende medlemmer har du i udvalgte lande mulighed for at kommunikere med andre kunder pr. videochat. I denne forbindelse anvender Parship en serviceudbyder med domicil i USA, med hvem Parship har indgået en ordrekontrakt. I denne er de såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser integreret. Parship overfører ved anvendelse af videochats din IP-adresse og dit medlemsnummer til sin ordrebehandler. Desuden gemmer tjenesteudbyderen tidspunktet for og varigheden af chatten. Behandlingen af førnævnte data er teknisk nødvendig og med henblik på afregning. Videokommunikationen er krypteret fra start til slut. Video- og lydindhold gemmes ikke. Yderligere data indsamles eller overføres ikke af Parship i forbindelse med videochat. Hvis du ikke ønsker, at Parship overfører din IP-adresse og dit medlemsnummer til sin ordrebehandler, eller at tidspunkt for og varighed af chatten gemmes, bør du ikke anvende videochat-funktionen.

Hvilke oplysninger indsamler Parship til salgsfremmende formål?

Ved indgåelse af det gratis grundlæggende medlemskab indtaster du din e-mailadresse i registreringsmasken. Denne e-mailadresse bruges efterfølgende bruges til at sende reklamemails for de gratis og betalte produkter fra PE Digital GmbH, uden at der er brug for dit samtykke. Du har dog mulighed for at gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til reklameformål når som helst. Parship-hjemmesiden giver også mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev ved at klikke en tjekboks. Dataene fra inputmasken bruges ved tilmelding til nyhedsbrevet. Også her kan du altid modsætte dig brugen af din e-mailadresse til modtagelse af nyhedsbreve. Du vil også modtage personlige vejledninger i løbet af Parship-medlemskabet for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine Parship-produkter. Her kan du se, hvilke cookies Parship bruger som led i reklamen.

Hvilke oplysninger indsamler Parship, når du bruger Parship-hjemmesiden?

Ved hver adgang til hjemmesiden sender Parship brugerdata af de respektive besøgende på hjemmesiden, medmindre andet er angivet nedenfor, også selvom de ikke er Parship-medlemmer, for den respektive internetbrowser og gemmes i logfiler. Disse data omfatter:

 • Oplysninger om brugerens browsertype og internetudbyder såvel som det anvendte operativsystem (for eksempel Windows 7, Apple OS osv.)
 • IP-adresse (internetprotokoladresse) for adgangs-computeren, -tablet eller -smartphone (I dette tilfælde sammenlignes IP-adressen med en geo-database, og brugerens oprindelse eller land, stat og by bestemmes.)
 • Bruger-id på Parship-platformen (kun for Parship-medlemmer)
 • Navn på den side, der er oprettet adgang til
 • Dato og klokkeslæt for opkaldet
 • Referreringsadressen (oprindelseswebadresse), hvorfra brugeren kom til den hentede side
 • Overført mængde data
 • Statusmeddelelse om, hvorvidt hentningen lykkedes
 • Identifikationsnummer for session
 • Brugt skærmopløsning


De såkaldte login-registreringer gemmer følgende brugsdata, hver gang Parship-medlemmet logger på netværket:

 • Dato og klokkeslæt for login
 • Bruger-id på Parship-platformen
 • IP-adresse (Internet Protocol-adresse)
 • Antal sessions-cookies
 • Identifikationsnummer for session
 • Pseudonym for mødedeltagere


Behandlingsformål

Parship behandler sine brugeres personoplysninger til følgende formål:

 • Til at opfylde de tjenester, der er beskrevet i de generelle vilkår. (Det juridiske grundlag for dataindsamlingen er opfyldelsen af kontraktforholdet, der er indgået med dig som medlem af Parship.) Bemærk venligst, at vi også indsamler oplysninger om seksuel orientering "køn og køn, der søges efter" i denne sammenhæng.
 • Til forebyggelse mod misbrug og svindel samt sikkerhed. Parship indsamler, behandler og bruger de geodata samt personoplysninger, der indsamles i forbindelse med din registrering og besvarelse af Parship-personlighedstesten til en automatisk gennemgang for ethvert bevis på misbrug af Parship-hjemmesiden. Dataene gemmes i en database under et pseudonym og sammenlignes med empiriske værdier. Hvis den automatiserede behandling afslører mistanke om misbrug, gennemgår en Parship-medarbejder bedømmelsen og de underliggende beviser og derefter den frie tekstinformation og de lagrede profilbilleder. Desuden gennemgår en kundeservicerepræsentant eventuelle anmeldelser om kontraktovertrædelser, som andre medlemmer rapporterer. Derudover bruger Parship det frivillige nummer på mobilnummeret til at udføre en mobilbaseret identitetsmatchning som en del af en såkaldt ID-kontroll. (Retsgrundlaget er Parships og Parship-medlemmernes legitime interesse om, at Parship-tjenesten ikke misbruges i forbindelse med kontraktlige og/eller ulovlige handlinger af tredjemand.)
 • Til automatisk prisfastsættelse. (Retsgrundlaget er opfyldelsen af kontraktforholdet.)
 • Til at sikre dine vederlagsforpligtelser i forbindelse med kontraktforholdet i tilfælde af misligholdelse. (Retsgrundlaget er foruden opfyldelsen af kontraktforholdet også den berettigede interesse, som Parship har i betalingen af det kontraktmæssige aftalte vederlag.)
 • Til at sikre at hjemmesiden kan fungere, til at optimere og analysere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i Parships informationsteknologisystemer. Til dette formål bruger Parship teknisk nødvendige og unødvendige cookies eller analysecookies (retsgrundlaget er Parships og Parship-medlemmernes legitime interesse i, at Parship-tjenesten kan bruges sikkert og nemt. og for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og indhold konstant.)
 • Til optagelse og evaluering af brugeradfærd for interessebaseret reklame (undtagen PE Digital produkter). Til måling af succesen med disse reklamekampagner (såkaldt konverteringssporing). giver vi sporingsdata til tredjepart for eksempel google og microsoftYderligere oplysninger finder du i afsnittet Webanalyse. (Retsgrundlag er Parship og andre annoncørers legitime interesse for at spille interessebaseret annoncering og at give brugere reklamer, der er skræddersyet til deres personlige interesser.)
 • Til integration af sociale plugins og sociale delfunktioner. (Retsgrundlag er Parships legitime interesse for at overholde anmodningen fra de brugere, der har aktiveret et socialt plugin, for at dele deres information med det tilsvarende sociale netværk.)
 • Til markedsføring gennem ukrypterede reklamemails (SMS/-WhatsApp Reklame) og reklamer i form af bannerannoncering på andre hjemmesider. (Retsgrundlaget er PE Digital GmbH's legitime interesse i direkte markedsføring for egne produkter)
 • Til afsendelse af forskellige nyhedsbreve (via ukrypteret e-mail eller SMS/WhatsApp), hvor du kan lære mere om produkterne fra . (Retsgrundlaget er kontraktens udførelse og den berettigede interesse Parship har i direkte mail)
 • Til markedsundersøgelser og måleområde. (Retsgrundlaget er Parships legitime interesse i at få indsigt i markedsværdien af Parship-hjemmesiden til direkte sammenligning med tredjemands hjemmesider.) Den legitime interesse skyldes også den økonomiske udnyttelse af de resultater, der er resultatet af måleområdet. Brugerkategorierne danner grundlag for en interesseorienteret tilpasning af reklamemateriale og reklamemålinger. Du kan finde ud af mere her).


Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

 • For så vidt som vi opnår samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, danner artikel 6, stk. 1 litra a) EU-generel forordning om databeskyttelse (GDPR) retsgrundlaget.
 • Til behandling af personoplysninger, der kræves for at kunne opfylde kontraktforholdet mellem Parship (grundlæggende medlemskab eller premium-medlemskab), danner artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR retsgrundlaget. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre handlinger forud for kontraktindgåelse.
 • Hvis behandling er nødvendig for at sikre den legitime interesse for Parship eller en tredjemand såsom dets medlemmer, og hvis den registreredes interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke tilsidesætter den første interesse, danner artikel 6, stk. 1 litra f) GDPR retsgrundlag for behandlingen.
 • Ved behandling af de personoplysninger, der kræves til markedsføring (grundlæggende medlemskab eller premium-medlemskab), er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1 litra f) GDPR.


Overførsel af data til tredjemand og tjenesteudbyder

Parship vil kun give dine personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller hvis vi har dit samtykke. Hvis personoplysninger overføres til tredjemand på grund af en legitim interesse, forklarer vi vores legitime interesse i denne privatlivspolitik.

Derudover kan personoplysninger blive overført til tredjemand, hvis Parship er forpligtet til at gøre det ved lov eller af retslig embedsmand eller retsmyndighed.

Tjenesteudbyder

Parship forbeholder sig ret til at bruge tjenesteudbydere, når de indsamler eller behandler personoplysninger. Parship giver kun tjenesteudbydere de personlige data, de har brug for til deres specifikke aktivitet.

Parship bruger blandt andet tjenesteudbydere til at sende e-mails og nyhedsbreve til deres medlemmer. Derudover tilbyder tjenesteudbydere serverkapacitet til Parship. Udbydere af eksterne betalingstjenester og betalingsrelaterede tjenester hjælper Parship i afregningen af betalinger. Afhængig af hvilken betalingsmetode du vælger i købsprocessen, sender Parship de oplysninger, der indsamles til behandling af betalinger (f.eks. bankoplysninger eller kreditkortoplysninger) til det betalingsinstitut eller den betalingsudbyder, som er udpeget af Parship. Betalingsudbyderne indsamler til dels disse data på eget ansvar. I den henseende gælder den respektive betalingsudbyders privatlivspolitik.

Tjenesteudbydere er normalt involveret som en såkaldt databehandler, der kun behandler personoplysninger for brugerne af denne onlinetjeneste ifølge instruktioner fra Parship.

Overførsel af data til lande uden for EØS

Vi videresender også personoplysninger til tredjeparter eller forarbejdningsvirksomheder, der befinder sig uden for EØS-lande. I sådanne tilfælde sikrer vi forud for overførslen, at modtageren er underlagt et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en EU-Kommissionens passende beslutning for det pågældende land ved selvcertificering af modtageren for EU-US Privacy Shield eller ved at have accepteret såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i Den Europæiske Union med modtageren) eller der gives tilstrækkeligt brugerens samtykke.

Opbevaring og tilbageholdelsesperioder

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores online-tilbud og de tilknyttede tjenester, eller hvis vi har en berettiget interesse i at gemme oplysningerne længere. I alle andre tilfælde vil vi slette dine personoplysninger undtagen eventuelle oplysninger, vi måtte gemme for at overholde enhver kontraktlig eller lovmæssig (f.eks. skat eller kommerciel) opbevaringsperiode (f.eks. fakturaer).

For grundlæggende medlemmer: Du kan til hver en tid tilbagekalde lagring af personoplysninger i din profil med fremtidig virkning. Du kan også selv slette dine profildata. For grundlæggende medlemmer, der har været inaktive i 24 måneder, sletter Parship automatisk personlige profildata.

For Premium-medlemmer: Personoplysningerne for Parships premium-medlemmer opbevares altid, indtil kontrakten udløber. Hvis du beder os om at gøre det, vil vi slette dine personoplysninger, hvis der ikke er nogen lovpligtig lagringsforpligtelse for disse oplysninger. Data, der er underlagt en tilbageholdelsesperiode, gemmes indtil perioden udløber. Hvis du ikke beder os om at slette dine oplysninger, inden premium-medlemskabet udløber, bliver dit premium-medlemskab omdannet til et grundlæggende medlemskab. Derefter gælder de tidligere angivne oplysninger om varighed for opbevaring af oplysninger for grundlæggende medlemmer.

Bemærk venligst, at dine data kun vil blive blokeret, hvis sletning forhindres af tilbageholdelsesperioder.

I forbindelse med påstanden om registrerede rettigheder lagrer Parship disse data, som er nødvendige for opfyldelsen eller beviset i forældelsesfristen.

Den registreredes rettigheder i overblik

Du har ret til adgang og under visse betingelser til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse mod behandling af personoplysninger og overførsel af oplysninger.

Du kan også til enhver tid og med virkning for fremtiden gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til reklameformål ("indsigelse mod annoncering"). Vær opmærksom på, at der af organisatoriske årsager kan være en overlapning mellem din tilbagekaldelse og brugen af dine oplysninger som led i en igangværende kampagne.

Du har givet os dine oplysninger om din seksuelle orientering (køn og sex). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette samtykke med virkning for fremtiden. Lovligheden af behandling af dine oplysninger, indtil du udøver din ret til at gøre indsigelse, forbliver upåvirket. Når du udøver din ret til at gøre indsigelse, kan der ikke længere foretages partnerforslag, og Parship kan ikke længere levere sin tjeneste.

Brug venligst oplysningerne under Kontakt, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Sørg for, at vi tydeligt kan identificere dig.

Alternativt kan du bruge indstillingerne i din profil til at redigere de oplysninger, der blev givet ved registrering eller til din indsigelse mod annoncering. Du kan også selv slette oplysningerne fra dit grundlæggende Parship-medlemskab. Sletning af oplysninger fra premium-medlemskab kan kun foretages via Parships kundeservice. Bemærk, at dine oplysninger kun vil blive blokeret, hvis sletningen forhindres af tilbageholdelsesperioder.

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for dit bopælssted eller dit land eller den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Free and Hanseatic City of Hamburg, The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Prof. Dr. med. Johannes Caspar, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Cookies & Webtracking

Dette online-tilbud bruger cookies. Hvilke cookies bruges kan findes her. Udover navnet på de enkelte cookies har vi også angivet det tilsigtede formål og andre vigtige oplysninger. Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk fri for reklamecookies og analysecookies.

Cookies er små tekstfiler, der sendes, når du besøger en hjemmeside og gemmes i brugerens browser. Hvis den tilsvarende internetside hentes, sender brugerens browser indholdet af cookies tilbage og muliggør dermed genkendelse af brugeren. Visse cookies slettes automatisk efter afslutningen af browsersessionen (såkaldte sessionscookies), mens andre gemmes i en forudbestemt periode eller permanent i brugerens browser, hvorefter de sletter sig selv (såkaldte midlertidige eller permanente cookies).

Der gemmes ingen personlige data i cookies, men kun en online identifikator.

Hvilke slags cookies bruger Parship?

Nødvendige cookies

Visse cookies er nødvendige for at gøre vores online tilbud sikkert og nemt at bruge. Denne kategori omfatter f.eks.

 • Cookies, der har til formål at identificere eller godkende vores brugere;
 • Cookies, der midlertidigt gemmer bestemte brugerindgange;
 • Cookies, der gemmer bestemte brugerindstillinger.


Analysecookies

Vi bruger analysecookies til at registrere brugernes adfærd (f.eks. besøgte undersider) og til at evaluere dem i statistisk form.

Tredjeparts reklamecookies/tredjepartspixel/Sporing af tredjeparter

Vi tillader også andre virksomheder at indsamle vores brugeres data ved hjælp af reklamecookies eller pixels. Dette giver os og tredjeparter mulighed for at levere brugere af vores online-tilbud interessebaseret annoncering baseret på en analyse af deres brugsadfærd (f.eks. besøgte bannerannoncer eller undersider) som helhed og ikke begrænset til vores online-tilbud.

Hvilke cookies / pixels bruges kan findes her. Udover navnet på de enkelte cookies / pixels har vi også angivet den påtænkte anvendelse og andre vigtige oplysninger her. Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk fri for reklamecookies og analysecookies.

Hvordan kan du forhindre brugen af cookies eller slette cookies?

Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk til at forhindre brugen af reklamecookies og analysecookies. I så fald anvendes kun de nødvendige cookies for brugen af hjemmesiden.

Du kan også deaktivere lagring af cookies via dine browserindstillinger og slette allerede gemte cookies til enhver tid i din browser (se Tekniske bemærkninger). Bemærk dog, at dette online-tilbud muligvis ikke fungerer uden cookies eller kun fungerer i begrænset omfang.

Vi anbefaler også dig at besøge hjemmesiden til www.YourOnlineChoices.com for information og assistance i forbindelse med websporingsmekanismer.

Webanalyse

Vi har brug for statistiske oplysninger om, hvordan medlemmerne bruger vores online-tilbud for at gøre det mere brugervenligt, at foretage målmålinger, at kunne foretage markedsundersøgelser og vise relevante annoncer til dig. Til dette formål arbejder vi med forskellige autoriserede serviceudbydere og bruger værktøjer til webanalyse. Værktøjerne bruger enten ikke brugernes IP-adresser eller afkorter dem umiddelbart efter undersøgelsen. De brugsprofiler, der genereres af værktøjerne, som bruger analysecookies eller som evaluerer logfilerne, knyttes ikke sammen med personligt identificerbare oplysninger.

Udbyderne af værktøjerne behandler oplysninger i rollen som processorer i henhold til vores instruktioner og ikke til deres eget formål. For disse udbydere gælder de respektive udbyderes personoplysninger.

Hvilke webanalysesporingsmekanismer der anvendes kan findes her. Ud over beskrivelsen af de enkelte sporingsmekanismer har vi også angivet den påtænkte anvendelse og andre vigtige oplysninger. Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk til at forhindre brugen af reklamecookies og analysecookies.

Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk til at forhindre brugen af reklamecookies og analysecookies. I så fald anvendes kun de nødvendige cookies for brugen af hjemmesiden.

Vi anbefaler også dig at besøge hjemmesiden til www.YourOnlineChoices.com for information og assistance i forbindelse med websporingsmekanismer.

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruger cookies, der er gemt på din computer, og som tillader en analyse af din brug af hjemmesiden. Disse er cookies fra Google selv (Google Analytics cookies). Parship bruger Google Analytics med den ekstra funktion, som Google tilbyder til anonymisering af IP-adresser: Googles IP-adresse er normalt allerede forkortet i EU og i undtagelsestilfælde kun i USA og under alle omstændigheder kun i forkortet form. Google bruger på vegne af Parship disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, kompilere rapporter om aktivitet på hjemmesiden og levere andre tjenester, der er relateret til aktivitet på hjemmesiden og internetbrug, som f.eks. Google Analytics-demografi og interesserapporter. Hvordan Google behandler data beskrives her.

Google Analytics' reklamefunktioner bruges ikke af Parship.

Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk til at forhindre brugen af reklamecookies og analysecookies. I så fald anvendes kun de nødvendige cookies for brugen af hjemmesiden.

Brug af Google Ads-konverteringssporing

Parship bruger Google Ads onlineannonceringsprogram og Google Ads konverteringssporing. Googles konverteringssporing er en Analytics-tjeneste, som leveres af Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Når du klikker på en annonce, der leveres af Google, placeres der en konverteringssporingscookie på din maskine, tablet eller smartphone. Disse cookies mister deres gyldighed efter 90 dage. Hvis du besøger visse websider på vores hjemmeside, og cookien ikke er udløbet, kan Google og vi muligvis genkende, at du klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Google Ads-kunde modtager en unik cookie.

De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for Ads-annoncører, der har valgt konverteringssporing. Den fortæller kunderne det samlede antal brugere, der klikker på deres annonce og blev omdirigeret til en mærket side for konverteringssporing. De modtager dog ikke oplysninger, som personligt identificerer brugere.

Du kan bruge Parship via webadressen tfv.parship.dk til at forhindre brugen af reklamecookies og analysecookies. I så fald anvendes kun de nødvendige cookies for brugen af hjemmesiden.

Brug af Google Ads remarketing-funktion

Parship anvender onlineannonceringsprogrammet "Google Ads" og i denne sammenhæng konverteringssporing (besøg handling evaluering). Google Konverteringssporing er en analytiketjeneste fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Denne funktion gør det muligt for Parship at målrette besøgende til hjemmesiden med annoncering ved at levere personlige, interessebaserede annoncer til Parship-besøgende, når de besøger andre websteder på Google Displaynetværket eller bruge Googles eller en partners søgefunktion. Google bruger cookies til at analysere brug af hjemmesiden, som danner grundlaget for at skabe interessebaseret annoncering. For at gøre dette gemmer Google en lille fil med en række tal i browserne af Parship-brugere.Sekvensen af numre bruges til at registrere Parship's besøg.Vi indsamler også data om brug af Parship. Hvis brugere senere besøger andre websteder på Google Displaynetværket eller søgningen funktion af Google eller en partner, vil Parship vise annoncer til besøgende, der højst sandsynligt vil inkludere tidligere tilgængelige produkt- og informationsområder.

Du kan bruge Parship via URL'en tfv.parship.dk fri for web analytics cookies. I så fald anvendes kun de nødvendige cookies for brugen af hjemmesiden.

Du kan permanent deaktivere brug af cookies fra Google ved at følge nedenstående link og downloade og installere plugin'et der findes der: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternativt kan du deaktivere brugen af cookies af tredjepart ved at besøge deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices/ og implementere de yderligere opt-out-oplysninger, der er nævnt der. Du kan få flere oplysninger om Google Remarketing og Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/technologies/ads.

Social Plugins

Integrationen af sociale plugins fører regelmæssigt til udbydere af plugins, der lagrer cookies. De forskellige udbydere af plugins er opsummeret nedenfor under udtrykket "plugin-udbyder".

For at forbedre beskyttelsen af dine data, når du besøger vores onlinetjeneste, er der integreret plugins på hjemmesiden via den såkaldte "Shariff-løsning". Dette sikrer, at når du tilgår en side i dette online-tilbud, oprettes der ingen forbindelse med serverne hos den respektive plugin-udbyder.

Kun hvis du aktiverer plugins, etablerer din internetbrowser en direkte forbindelse til serverne for den respektive plugin-udbyder. Derved får plugin-udbyderen de oplysninger, som din internetbrowser har fået adgang til på den tilsvarende side af vores onlinetjeneste, også selvom du ikke har en brugerkonto hos udbyderen eller i øjeblikket ikke er logget ind. Logfiler (herunder IP-adressen) overføres direkte fra din internetbrowser til en server for den respektive plugin-udbyder og gemmes muligvis der. Denne server kan være placeret uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Disse plugins repræsenterer uafhængige udvidelser af plugin-udbyderne. Derfor har vi ingen indflydelse på omfanget af de plugin-udbydere, der indsamles og gemmes af plugins-dataene.

Hvis du ikke ønsker, at plugin-udbyderne modtager de data, der indsamles via denne internetportal og gemmer eller genbruger dem, bør du ikke bruge de respektive plugins.

Dybest set kan du helt forhindre plugins i at blive indlæst sammen med tilføjelsesprogrammer til din browser, såkaldte scriptblokkere.

Der findes yderligere oplysninger om undersøgelsens formål og omfang samt videre behandling og brug af dine oplysninger ved hjælp af plugin-udbydere samt dine rettigheder og indstillinger til beskyttelse af dine oplysninger i de respektive udbyderes privatlivspolitik.

Parship bruger sociale plugins ("plugins") fra følgende udbydere:

Sociale plugins fra Facebook

Plugins på Facebooks sociale netværk: Facebook er tilgængelig på www.facebook.com fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og på www.facebook.dk fra Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). Der findes en oversigt over plugins på Facebook og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Du kan finde oplysninger om databeskyttelse på Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php

Sociale plugins fra Twitter

Plugins på Twitter: Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Der findes en oversigt over plugins på Twitter og oplysninger om databeskyttelse på Twitter her: https://twitter.com/privacy

Sociale plugins fra Google+

Plugins på det sociale netværk Google+: Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Der findes en oversigt over plugins på Google+ og deres udseende her: https://developers.google.com/+/plugins; For oplysninger om privatlivets fred på Google+ kan du besøge: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html


Bilag: Tekniske bemærkninger om cookies

(brug Parship helt annoncefri via webadressen tfv.parship.dk)

Internet Explorer:

For instruktioner gå til https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

For instruktioner gå til https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder

Google Chrome:

For instruktioner gå til https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da&co=GENIE.Platform=Desktop

Safari:

For instruktioner gå til https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gratis registrering og test Gratis registrering

Jeg er

Jeg søger

Venligst angiv køn.
Desværre kan vi ikke behandle denne e-mail-adresse. Indtast en anden e-mail-adresse.
Venligst vælg dit personlige kodeord.
Dit kodeord opfylder ikke kravene
Vores almindelige forretningsbetingelser og databeskyttelsesregler gælder. Gratis medlemskabet indebærer, at du regelmæssigt modtager tilbud om et betalingspligtigt medlemskab og om andre produkter fra PE Digital GmbH pr. e-mail (indvendinger er til enhver tid mulig).
Error with static Resources (Error: 418)